Werkkostenregeling (WKR) en Events

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (WKR) is een nieuwe regeling voor vergoedingen en verstrekkingen van werkgever naar werknemer met als doel vermindering van administratieve lasten. Met de WKR is het mogelijk maximaal 1,2% (de vrije ruimte) van het totale fiscale loon te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Dit betreft de zogenaamde gerichte vrijstellingen. De gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Dit geldt ook voor zogenaamde nihilwaarderingen. De WKR vervangt de huidige regelingen en is met ingang van 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht van toepassing (op dit moment is slechts circa 25% van de werkgevers over op de werkkostenregeling).

Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen

Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Er zijn gerichte vrijstellingen voor onder meer studie-en opleidingskosten, reis-en verblijfskosten en vakliteratuur. Ook nihilwaarderingen gaan niet ten kosten van de vrije ruimte. Alleen voorzieningen op de werkplek mogen op nihil gewaardeerd worden. Dit geldt onder meer voor arbovoorzieningen, ter beschikking gestelde werkkleding en mobiele telefoons.

Vrije ruimte

Werkgevers kunnen maximaal 1,2% van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemer, indien deze wordt overschreden is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing van 80% (over dit bedrag is de werkgever overigens geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW verschuldigd). Bij een modaal inkomen (ongeveer € 34.500) bedraagt dit ongeveer € 400 per werknemer (dit bedrag is indicatief en kan afhankelijk van de totale fiscale loonsom naar boven of naar beneden afwijken). Aangezien niet per werknemer geadministreerd hoeft niet te worden kan alleen gerekend worden met de totale fiscale loonsom. Houd bij berekening van uitgaven en bepalen van budget rekening met kosten inclusief BTW.

Vergoedingen en verstrekkingen

Het betreft alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon behoren (o.a. de bedrijfsfiets en bedrijfsfitness). Feestelijke evenementen voor medewerkers worden als beloning gezien en vallen daarmee dus ook onder de WKR (zoals een personeelsfeest, jubileumfeest, bedrijfsuitje etc.). Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon of vrijgesteld loon zijn, vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten kosten van de vrije ruimte (zoals kleine attenties/geschenken). Houd bij berekening van uitgaven en bepalen van budget rekening met kosten inclusief BTW.

Welke events vallen niet onder de WKR?

Evenementen voor medewerkers met een zakelijk, inhoudelijk en/of trainingsdoeleinde én een verplicht karakter vallen buiten de WKR. Evenals feestelijke evenementen vanuit een personeelsvereniging, mits volledig betaald door de medewerkers zelf. Ook evenementen die ‘in huis’ (bedrijfspand/bedrijfsterrein) worden georganiseerd, vallen niet onder de regeling. Let op; de letterlijke definitie én interpretatie van deze uitzonderingen laat ruimte voor onduidelijkheid en discussie; eindoordeel is aan jouw belastinginspecteur en is je eigen verantwoording.

Let op!

Op dit moment is de besluitvorming over de wijzigingen in de werkkostenregeling nog niet afgerond. Zodra de wijzigingen definitief zijn, informeer ik je via mijn websitesite en socialmediakanalen.

Disclaimer 

Dit document is niet volledig en hieraan kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. On Top Events wil op deze manier haar klanten informeren en adviseren op basis van de bij On Top Events bekende informatie. 

Feestelijke opening Voorstraat
De eerste stap naar een topevent!
in 5 stappen een topevenement
Citrix Solution Day 2018
Gemeente Vianen