Privacy & Cookies

On Top Events respecteert de privacy van de bezoekers van haar website ontopevents.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt On Top Events passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens. Door gebruik van deze website te maken gaat u akkoord met de voorwaarden van het privacy beleid van On Top Events.

On Top Events verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden. Als u ons persoonlijke informatie verschaft, via ons e-mailadres, ons contactformulier op de website of per post, kunnen wij deze informatie behouden en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder het afhandelen van uw vraag of verzoek. On Top Events heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien u On Top Events ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij u erop dat u (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. De persoonsgegevens die u ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij hier krachtens de wet toe verplicht zijn.

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven worden verzonden via LaPosta. Deze dienst bewaart bepaalde persoonsgegevens van u. Voor meer informatie over de betreffende persoonsgegevens die deze dienst van u bewaart verwijzen wij u naar de website van La Posta: https://laposta.nl/privacy-statement

Indien u een relatie met On Top Events heeft, dan heeft u het recht om ons schriftelijk te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van dit recht dient u ons een verzoek te sturen naar: info@ontopevents.nl.

Cookies

Op deze website zijn buttons geplaatst waarmee pagina’s kunnen worden gepromoot of gedeeld op onder meer de volgende sociale netwerken: Facebook, LinkedIn, YouTube en Instagram.

Wanneer u op onze website een social media button aanklinkt, wordt bij u een social media cookie geplaatst. Deze cookies worden niet door On Top Events geplaatst maar door de social media partijen zelf. Wij verwijzen u naar de privacy verklaringen van de social medianetwerken om te bezien hoe deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Deze kunnen sterk afwijken van het Privacy Statement van On Top Events.

On Top Events maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat aan uw browser kan worden aangeboden op het moment dat u van onze website gebruik maakt. Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Daarnaast maken wij gebruik van first party cookies: deze worden door onze website zelf geplaatst en gebruikt om deze website beter te laten functioneren en van third party cookies: deze worden door andere (derde) partijen buiten ons om geplaatst op jouw apparatuur. Daarnaast worden via onze website cookies geplaatst via Google als deel van de ‘Analytics’ dienst. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Met deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een specifieke pagina op onze website bezoeken. Indien u geen cookies wilt ontvangen kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van de website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. We koppelen geen informatie die we opslaan in cookies aan persoonlijke informatie die u aan ons stuurt terwijl u op de website bent.

Op deze privacy voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy voorwaarden aan te passen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met On Top Events via: info@ontopevents.nl of per post: De Limiet 15d, 4131 NR Vianen.

On Top Events
KvK: 61395633